Graphics
Rozgrzewka grupowa
Exercise - Rozgrzewka grupowa
 pole 20 x 20 m.Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy są podzieleni na cztery grupy i :ustawieni w odl. 10 m. od stojaków. Czterech zawodników wykonuje równocześnie ćwiczenie koordynacji ruchowej w truchcie do stojaka, z wykonaniem zwrotu w prawo i wymianą podania RR z partnerem z następnego rzędu. Po podaniu piłki wykonuje ponownie ćwiczenie koordynacji w truchcie i przebiega na koniec kolejnego rzędu. Czterech kolejnych ćwiczących przekazuje piłkę kolejnemu partnerowi z grupy i rozpoczyna następne powtórzenie
Parameters of the exercise
Discipline of sport: Football
Category: No category
Age category: All
Time of exercise: 10 minutes
Liczba powtórzeń: 1 times
Przerwa: 0 seconds
Intensity range: 0 - 100 %
Tags: ND
Equipment: ND
Partner